Univerzalni 99Mo/99mTc generator

Radionuklidni roditelj, 99Mo (T1/2 = 66 h), je adsorbovan na koloni generatora i njegovim raspadom nastaje kratkoživeći potomak, 99mTc.Eluiranjem Univerzalnog 99Mo/99mTc generatora dobija se sterilan, apirogen i izotoničan vodeni rastvor tehnecijuma-99m u obliku natrijum pertehnetata, Na99mTcO4.Nakon eluiranja radioaktivnost 99mTc (T1/2 = 6.02 h, E = 140.5 keV) ponovo raste i svoju maksimalnu vrednost postiže posle 23 sata kada se uspostavlja ravnoteža i može se eluirati fiziološkim rastvorom.Natrijum pertehnetat, Na99mTcO4, se koristi u dijagnostici ili za obeležavanje radiofarmaceutskih kompleta.
Primena-u obliku pertehnetata:
za scintigrafiju štitaste žlezde, mozga,
pljuvačnih žlezda, gastrointestinalnog trakta
-u obliku jedinjenja obeleženih 99mTc:
za scintigrafiju organa i tkiva
Farmaceutski oblikradionuklidni generator
SastavAl2O3 kolona sa adsorbovanim 99Mo čijim
radioaktivnim raspadom nastaje 99mTc
Aktivnost generatora2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 40 GBq
Karakteristike rastvoraradiohemijska čistoća 99mTcO4 - > 95 %
radionuklidna čistoća: 99Mo/99mTc < 0.1 %
hemijska čistoća: Al ≤ 5 ppm
pH = 4.0 – 8.0
bistar, bezbojan rastvor, sterilan i apirogen
Rok upotrebe12 days from calibration date
Čuvanjedo 25 ºC
Isporukanulta kalibracija na ponedeljak, sredu ili po dogovoru