Natrijum jodid – Na131I kapsule za terapiju

Primenaterapija hipertireoza i karcinoma štitaste žlezde
Farmaceutski oblikkapsula, tvrda
Veličina pakovanja1 kapsula
Sadržaj po bočiciNa131I aktivnosti od 111 – 3700 MBq
260 mg natrijum hidrogenfosfata (Na2HPO4)
0.8 mg natrijumtiosulfata Na2S2O3)
Karakteristike rastvoraradionuklidna čistoća: > 99.9 %
radiohemijska čistoća: > 95 %
Kalibracijana zahtev korisnika
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanjena temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od vlage
Isporukana zahtev