Komplet za obeležavanje DPD sa 99mTc

Primenascintigrafija kostiju
Farmaceutski oblikradiofarmaceutski kit
Veličina pakovanja5 bočica
Sadržaj po bočici11 mg DPD-a (2,3-dikarboksipropan-1,1-
difosfonska kiselina)
0.60 mg SnCl2x2H2O
2 mg p-aminobenzoilglutaminske kiseline
10 mg NaCl
Izgledliofilizirani, beli prašak
Karakteristike rastvora nakon obeležavanjazapremina 3-10 ml
radiohemijska čistoća > 95 %,
pH = 7.0-8.0
bezbojan, bistar rastvor, apirogen, sterilan
Stabilnost rastvora nakon obeležavanja6 sati na temperaturi do 25 ºC
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanje2-8 ºC
Isporukasa zaliha