Hipuran-131I rastvor za dijagnostičku primenu

Primenaispitivanje funkcije bubrega (efektivni renalni protok plazme)
Farmaceutski oblikrastvor za injekciju
Veličina pakovanja1 bočica
Sadržaj po bočicinatrijum-2-[131I] jodohipurat aktivnosti 3.7-74 MBq/ml
Karakteristike rastvoraрН 6.0-8.5
radionuklidna čistoća > 99.9 %
radiohemijska čistoća > 96 % bezbojan i
bistar rastvor, apirogen, sterilan
Kalibracijana zahtev korisnika
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanje2-8 ºC
Isporukana zahtev