Izvori za potrebe industrijske radiografije

  • 192Ir – aktivosti do 1,8 TBq
  • 75Se – aktivosti do 4 TBq
Primena: za punjenje radiografskih uređaja koji se koriste pri nalaženju unutrašnjih defekata u metalima i proučavanju strukture različitih objekata.