Novosti iz LRI

 • Laboratorija za radioizotope na Međunarodnom simpozijumu o trendovima iz oblasti radiofarmaceutika u organizaciji IAEA

  17-21. april 2023. godine, Beč, Austrija

  Međunarodni simpozijum ISTR-2023, pruža naučnicima i profesionalcima koji rade u poljima proizvodnje radioizotopa i radiofarmaceutika međunarodni forum za raspravu o najnovijim dostignućima u toj oblasti. Tokom Simpozijuma biće obrađene različite teme, uključujući razvoj, proizvodnju i upotrebu dijagnostičkih, terapijskih i teranostičkih radioizotopa i radiofarmaceutika, kao i regulatorna pitanja i pitanja licenciranja u vezi sa njihovom proizvodnjom. Takođe će biti obrađene metodologije obrazovanja, sertifikacije i obuke.

  Laboratorija za radioizotope na ovom simpozijumu predstavlja dva rada:

  1. Development of the affordable automatic system for production of small batches of technetium-99m generators 2. Preparation and preclinical evaluation of 90Y- and 177Lu-labeled nanoparticles for solid tumor therapy Pored radova, predstavićemo svoje proizvode i usluge na posebnom štandu koji je dodeljen Laboratoriji za radioizotope za ovu priliku.

  Za više informacija posetite https://www.iaea.org/events/istr-2023www.iaea.org


 • Laboratorija za radioizotope na 10. BALKANSKOM KONGRESU NUKLEARNE MEDICINE

  15-18. mart 2023. godine, Bukurešt, RumunijaDragi prijatelji i kolege, Balkanski kongres nuklearne medicine biće organizovan zajedno sa 5. rumunskim kongresom nuklearne medicine, od 15. do 18. marta 2023. godine, u hotelu Crowne Plaza, Bukurešt, Rumunija. Ovo izdanje organizuje Rumunsko društvo za nuklearnu medicinu u saradnji sa društvima nuklearne medicine iz balkanskih zemalja. Bogat naučni program obuhvatiće i naučne izložbe na kojima će biti predstavljeni proizvodi najnovije generacije vodećih kompanija u našoj oblasti.Laboratorija za radioizotope na ovom simpozijumu predstavlja rad: Radiolabeling of doxycycline with 177Lu and biodistribution in tumor-bearing miceZa više informacija posetite https://bcnm2023.medical-congresses.ro/

 • Laboratorija za radioizotope dobila projekat TRANSFER TEHNOLOGIJA

  Nastavak uspešno završenog projekta DOKAZ KONCEPTA

  Program transfera tehnologije namenjen je jačanju sposobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

  Laboratorija za radioizotope, nakon uspešno završenog projekta Dokaz koncepta nastavlja sa implementacijom Sistema proizvodnju malih serija kapsula joda-131 za personalizovanu terapiju bolesti štitne žlezde radi komercijalizacije postignutih rezultata.

  Više informacija na http://www.inovacionifond.rs/cir/program/program-transfera-tehnologije


 • Laboratorija za radioizotope na OSMOM KONGRESU FARMACEUTA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

   „Pravo vreme za pravo lice farmacije“ 12-15. oktobar 2022., Hotel Crowne Plaza, Beograd 

  Poštovane koleginice i kolege,

  Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da su u toku pripreme za VIII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Pravo vreme za pravo lice farmacije“, koji će se održati 12-15. oktobra 2022. u Beogradu. Cilj ovog Kongresa je da, kao i uvek, okupi najbolje stručnjake iz različitih oblasti farmaceutskih nauka uključene u savremena istraživanja i eksperte iz stručne prakse koji u centar stavljaju pacijenta i koriste najnovije naučne dokaze u svom radu.

  Laboratorija za radioizotope na ovom simpozijumu predstavlja dva rada:

  1. Biological behaviour of 90Ylabeled micro and nanoparticles in tumorbearing mice
  2. Efficacy of 177Lu and 90Ylabeled nanoparticles in targeted tumor therapy in a mouse CT26 and 4T1 xenograft model

  Za više informacija posetite https://sfus.rs/8-kongres-farmaceuta-srbije-2/ 

  https://sfus.rs/

   

 • DEVETI BALKANSKI KONGRES NUKLEARNE MEDICINE

  12-14. maj 2022. godine, Vrdnik, Srbija

  Drage kolege i prijatelji,Sa velikim zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na Devetom balkanskom kongresu nuklearne medicine i Srpskom kongresu nuklearne medicine koji će se održati u etno-kompleksu u Vrdniku, 12-14. maja 2022. godine. U nastavku će biti održan Simpozijum posvećen optimizaciji primene, kontroli kvaliteta, proceni kvaliteta opreme i radiofarmaka u nuklearnoj medicine sa praktičnom primenom, u Centru za nuklearnu medicine sa PET, 16-17. Maja 2022. godine.Sastanak je zajednički organizovan od strane Udruženja nuklearne medicine Srbije, Sekcije nuklearne medicine i Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Katedre nuklearne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centra za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom topografijom Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Laboratorija za radioizotope na ovom simpozijumu predstavlja četiri rada:
  1. Optimization of the radiolabelling method for improved in vitro and in vivo stability of 90Y-albumin microspheres
  2. Production and quality control of radiopharmaceuticals in “Vinča” Institute of Nuclear Sciences
  3. Calibration of dose calibrators in the laboratory for radioisotopes
  4. 99mTc-labeled phosphonate-coated magnetic nanoparticles
  Pročitajte više https://www.nucmedai.com/sr/dobrodoslica/ Udruženje nuklearne medicine Srbije https://udruzenjenms.com/

 • Laboratorija za radioizotope počela realizaciju projekta DOKAZ KONCEPTA

  Razvoj automatizovanog sistema proizvodnju malih serija kapsula joda-131 za personalizovanu terapiju bolesti štitne žlezde (2020-2021)

  Cilj projekta je razvoj automatizovanog sistema koji se može koristiti za pripremu kapsula joda-131 prilagođenih potrebama svakog pojedinačnog pacijenta. Ovakav sistem će moći da se koristi širom sveta i omogući će veću fleksibilnost u proizvodnji kapsula radiojoda.

  Program dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji smatraju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program konkretno nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode.

  Za više informacija posetite www.inovacionifond.rs


 • Evropski kongres nuklearne medicine 2020 (virtuelni)

  22. – 30. oktobar 2020.

  Sa više od 150 sesija, EANM godišnji kongres je najvredniji sastanak nuklearne medicine na svetu. Svake godine skoro 7.000 učesnika i 180 kompanija koristi mogućnost da razgovaraju o najnovijim trendovima i nalazima u oblasti nuklearne medicine.

  Za više informacija posetite www.eanm.org


 • Laboratorija za radioizotope počela realizaciju Projekta tehničke saradnje sa IAEA

  Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutike u Republici Srbiji (2020-2021)

  Laboratorija za radioizotope počela realizaciju Projekta „Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutike u Republici Srbiji“ u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

  Program tehničke saradnje IAEA razvijen je zajednički od strane Sekretarijata IAEA i država članica. Program ima za cilj da pomogne rešavanje onih problema države članice ili regiona koji se mogu prevazići primenom nuklearnih tehnologija. Zasniva se na proceni razvojnih prioriteta i uslova u svakoj pojedinačnoj državi ili regionu, oslanja se na projektne zahteve primljene od država članica, kao i na primenu odgovarajućih kriterijuma za formulaciju projekata, ocenu i formalno odobrenje projekata od strane Saveta guvernera IAEA.

  Za više informacija posetite www.iaea.org i www.srbatom.gov.rs


 • Laboratorija za radioizotope na Međunarodnom simpozijumu o trendovima iz oblasti radiofarmaceutika u organizaciji IAEA

  28 oktobar – 1 novembar 2019, Beč, Austria

  Međunarodni simpozijum ISTR-2019, pruža naučnicima i profesionalcima koji rade u poljima proizvodnje radioizotopa i radiofarmaceutika međunarodni forum za raspravu o najnovijim dostignućima u toj oblasti. Tokom Simpozijuma biće obrađene različite teme, uključujući razvoj, proizvodnju i upotrebu dijagnostičkih, terapijskih i teranostičkih radioizotopa i radiofarmaceutika, kao i regulatorna pitanja i pitanja licenciranja u vezi sa njihovom proizvodnjom. Takođe će biti obrađene metodologije obrazovanja, sertifikacije i obuke.

  Za više informacija posetite www.iaea.org


 • Evropski kongres nuklearne medicine 2019

  12. – 16. oktobar 2019. godine, Barselona, Španija

  Sa više od 150 sesija, EANM godišnji kongres je najvredniji sastanak nuklearne medicine na svetu. Svake godine skoro 7.000 učesnika i 180 kompanija koristi mogućnost da razgovaraju o najnovijim trendovima i nalazima u oblasti nuklearne medicine.

  Za više informacija posetite www.eanm.org


 • 1 2