Novosti iz LRI

 • DEVETI BALKANSKI KONGRES NUKLEARNE MEDICINE

  12. – 15. maj 2021. godine, Novi Sad
  Program Kongresa obuhvata najnovija dostignuća u nuklearnoj medicini. Uz brojne ugledne predavače, uključujući neke od najprestižnijih stručnjaka u ovoj oblasti, nadamo se da će ovaj Kongres doprineti daljem profesionalnom razvoju, kao i da će pomoći mladim lekarima da se međusobno upoznaju, steknu znanje i razmene iskustva.Želimo vam srdačnu dobrodošlicu i uspešan rad na Devetom Balkanskom kongresu nuklearne medicine 2021.Za više informacija posetite www.unms.rs

 • Laboratorija za radioizotope počela realizaciju projekta DOKAZ KONCEPTA

  Razvoj automatizovanog sistema proizvodnju malih serija kapsula joda-131 za personalizovanu terapiju bolesti štitne žlezde (2020-2021)

  Cilj projekta je razvoj automatizovanog sistema koji se može koristiti za pripremu kapsula joda-131 prilagođenih potrebama svakog pojedinačnog pacijenta. Ovakav sistem će moći da se koristi širom sveta i omogući će veću fleksibilnost u proizvodnji kapsula radiojoda.

  Program dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji smatraju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program konkretno nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode.

  Za više informacija posetite www.inovacionifond.rs


 • Evropski kongres nuklearne medicine 2020 (virtuelni)

  22. – 30. oktobar 2020.

  Sa više od 150 sesija, EANM godišnji kongres je najvredniji sastanak nuklearne medicine na svetu. Svake godine skoro 7.000 učesnika i 180 kompanija koristi mogućnost da razgovaraju o najnovijim trendovima i nalazima u oblasti nuklearne medicine.

  Za više informacija posetite www.eanm.org


 • Laboratorija za radioizotope počela realizaciju Projekta tehničke saradnje sa IAEA

  Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutike u Republici Srbiji (2020-2021)

  Laboratorija za radioizotope počela realizaciju Projekta „Jačanje nacionalnih kapaciteta za proizvodnju radiofarmaceutike u Republici Srbiji“ u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

  Program tehničke saradnje IAEA razvijen je zajednički od strane Sekretarijata IAEA i država članica. Program ima za cilj da pomogne rešavanje onih problema države članice ili regiona koji se mogu prevazići primenom nuklearnih tehnologija. Zasniva se na proceni razvojnih prioriteta i uslova u svakoj pojedinačnoj državi ili regionu, oslanja se na projektne zahteve primljene od država članica, kao i na primenu odgovarajućih kriterijuma za formulaciju projekata, ocenu i formalno odobrenje projekata od strane Saveta guvernera IAEA.

  Za više informacija posetite www.iaea.org i www.srbatom.gov.rs


 • Laboratorija za radioizotope na Međunarodnom simpozijumu o trendovima iz oblasti radiofarmaceutika u organizaciji IAEA

  28 oktobar – 1 novembar 2019, Beč, Austria

  Međunarodni simpozijum ISTR-2019, pruža naučnicima i profesionalcima koji rade u poljima proizvodnje radioizotopa i radiofarmaceutika međunarodni forum za raspravu o najnovijim dostignućima u toj oblasti. Tokom Simpozijuma biće obrađene različite teme, uključujući razvoj, proizvodnju i upotrebu dijagnostičkih, terapijskih i teranostičkih radioizotopa i radiofarmaceutika, kao i regulatorna pitanja i pitanja licenciranja u vezi sa njihovom proizvodnjom. Takođe će biti obrađene metodologije obrazovanja, sertifikacije i obuke.

  Za više informacija posetite www.iaea.org


 • Evropski kongres nuklearne medicine 2019

  12. – 16. oktobar 2019. godine, Barselona, Španija

  Sa više od 150 sesija, EANM godišnji kongres je najvredniji sastanak nuklearne medicine na svetu. Svake godine skoro 7.000 učesnika i 180 kompanija koristi mogućnost da razgovaraju o najnovijim trendovima i nalazima u oblasti nuklearne medicine.

  Za više informacija posetite www.eanm.org


 • Evropski kongres nuklearne medicine 2018

  13. – 17. oktobar 2018. godine, Dizeldorf, Nemačka

  Sa više od 150 sesija, EANM godišnji kongres je najvredniji sastanak nuklearne medicine na svetu. Svake godine skoro 7.000 učesnika i 180 kompanija koristi mogućnost da razgovaraju o najnovijim trendovima i nalazima u oblasti nuklearne medicine.

  Za više informacija posetite www.eanm.org


 • Laboratorija za radioizotope na 62. IAEA Generalnoj Konferenciji u Beču

  17. – 21. septembar 2018. godine, Beč, Austrija

  62. godišnje redovno zasedanje Generalne konferencije IAEA održava se od 17. do 21. septembra 2018. godine u Bečkom međunarodnom centru (VIC) u Beču, Austrija, gde će visoki zvaničnici i predstavnici država članica IAEA razmotriti niz pitanja.

  U okviru konferencije Laboratorija za radioizotope predstaviće svoje proizvode i usluge međunarodnim delegacijama.

  www.iaea.org


 • Kongres nuklearne medicine Srbije 2018 sa međunarodnim učešćem – 60 godina nuklearne medicine u Srbiji

  27. – 29. septembar 2018. godine, Beograd, Hotel Zira
  Kongres nuklearne medicine Srbije 2018 sa međunarodnim učešćem pod nazivom „60 godina nuklearne medicine u Srbiji“ će se održati 27-29. septembra 2018. godine u Beogradu, u hotelu „Zira“ u zajedničkoj organizaciji Sekcije za nuklearnu medicine Srpskog lekarskog društva, Udruženja nuklearne medicine Srbije, Centra za nuklearnu medicine Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu a uz podršku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.Tokom trajanja Kongresa veliki broj eksperata iz zemlje i inostranstva predstaviće nova saznanja i trendove u nuklearnoj medicini.Pozivamo vas da zajedno obeležimo ovaj značajan jubilej.Izvor: https://www.kongresnms.com

 • Kongres nuklearne medicine Srbije 2016 sa međunarodnim učešćem

  29. septembar – 1. oktobar 2016. godine, Beograd, Hotel Zira

  Kongres nuklearne medicine Srbije 2016 sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Nuklearna medicina: od funkcije do molekularnog ispitivanja i terapije“ održava se od 29. septembra do 1. oktobra 2016. godine u hotelu Zira u Beogradu u zajedničkoj organizaciji Sekcije za nuklearnu medicine Srpskog lekarskog društva, Udruženja nuklearne medicine Srbije, Centra za nuklearnu medicine Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu a uz podršku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

  Naučni program Kongresa je posvećen dostignućima u nuklearnoj medicini u Srbiji, savremenim temama u funkcionalnom, molekularnom i hibridnom ispitivanju i personalizovanoj terapiji. U radu Kongresa će pored domaćih predavača po pozivu, učestvovati i eminentni stručnjaci iz inostranstva koji će prezentovati svoja iskustva u nuklearnoj medicini. Verujemo da će program Kongresa ispuniti vaša očekivanja i omogućiti razmenu naučnih iskustava i kliničke prakse u nuklearnoj medicini.

  Želimo vam srdačnu dobrodošlicu i uspešan rad na Kongresu nuklearne medicine 2016.

  Izvor: www.kongresnuklearnemedicine2016.com

  Preuzmite

 • 1 2