Natrijum jodid – Na131I rastvor

Primenadijagnostika: scintigrafija štitaste žlezde
terapija: hipertireoza i karcinoma štitaste žlezde
Farmaceutski oblikoralni rastvor
Veličina pakovanja1 bočica
Sadržaj po bočiciNa131I u 0.1 M bikarbonatnom puferu,
aktivnosti 37 – 3700 MBq/ml na deklarisani datum
Karakteristike rastvoraрН = 7.0-10.0
radionuklidna čistoća: > 99.9 %
radiohemijska čistoća: > 95 %
bezbojan i bistar rastvor
Kalibracijana zahtev korisnika
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanjena temperaturi do 25 ºC
Isporukana zahtev