Komplet C-14 UREA za detekciju Helicobacter pylori

Primenaispitivanje prisustva Helicobacter pylori u želucu
Farmaceutski oblikkapsula, tvrda
Veličina pakovanja20 kompleta
Sadržaj po bočici1 želatinska kapsula
2 bočice sa po 4 ml rastvora 0.5 M KOH i
fenolftaleina
1 cevčica
Sastav37 kBq uree-C14
150 mg laktoze
50 mg limunske kiseline
1.1 mg uree
Karakteristike rastvoraradionuklidna čistoća: > 99.9 %
radiohemijska čistoća: > 99 %
Rok upotrebeoznačen na pakovanju
Čuvanje2-8 ºC, zaštićeno od vlage
Isporukana zahtev