O nama

Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Laboratorija za radioizotope je tokom dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada i u saradnji sa nuklearno-medicinskim centrima u zemlji i inostranstvu, razvila čitav niz radiofarmaceutika koji se primenjuju u dijagnostici i terapiji.

Danas je Laboratorija za radioizotope jedinstven centar u Srbiji registrovan od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za proizvodnju radiofarmaceutika.

Laboratorija za radioizotope je uključena u veći broj Evropskih i nacionalnih projekata u cilju razvoja novih radiofarmaceutika za primenu u medicini. Laboratorija za radioizotope, Kontrola kvaliteta, je jedinstvena kontrolna Laboratorija akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije, za kontrolu radiofarmaceutika i zatvorenih izvora zračenja. Takođe, Laboratorija vrši zamenu izvora Ir-192 i Se-75 u uređajima za radiografiju, kao i zamenu izvora koji se koriste u industrijskoj automatizaciji.

U saradnji sa Laboratorijom za zaštitu koja pruža usluge dozimetrijskih merenja i Spoljno-trgovinskim prometom koja omogućava plasiranje radiofarmaceutika korisnicima, Laboratorija za radioizotope je spremna da korisnicima, po zahtevu, u najkraćem roku (u toku jednog radnog dana ukoliko su dostupni radioizotopi) isporuči radiofarmaceutike.

Laboratorija za radioizotope ostvaruje vrlo značajnu saradnju sa većim brojem naučnoistraživačih institucija u Srbiji kao što su brojni fakulteti Univerziteta u Beogradu, Institut za primenu nuklearne energije INEP u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, Institut za genetski inženjering u Beogradu.

Laboratorija za radioizotope ostvaruje vrlo značajnu saradnju i sa većim brojem svetski priznatih naučnoistraživačih institucija i to: